City Pillar Shrine - Prachuap Kiri Khan
      • 开放时间: 全年 整周 07:00-17:00
      • 详细地址: Phi Thak Chat Road, Prachuap Khiri Khan, Thailand