Whiteface Mountain
  • 详细地址: RR 86 Wilmington, NY 12997