TUM RUB THAITOPS PITSANULOK
      • 详细地址: 16.814999,100.276484