Food Park at Central Plaza
      • 详细地址: 277 / 1-3 Prajak Sillapakom, Mak Khaeng, Udon Thani 41000, Thailand