Nikau Palm Reserve
      • 详细地址: Main road, Paraparaumu, New Zealand