Kaikoura i-SITE
      • 详细地址: West End, Kaikoura, Christchurch - Canterbury, New Zealand