Bear Mountain Bridge
  • 详细地址: Route 6/Route 202(Route 9D)