Tham Kra Sae Bridge
  • 详细地址: Thailand,Kanchanaburi,