thiet 168
      • 详细地址: 168 Phan Đình Phùng, Phường 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng