Lien Hoa Restaurant
   简介:一楼糕点面包品类丰富,二楼菜品分量十足,食材新鲜。
   • 详细地址: 15-17, 19 Ba Tháng Hai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, 越南
   • 交通信息: 从大叻市场出发,步行约3分钟。
   • 官方网址: http://www.lienhoadalat.vn/