De Librije
      简介:休息了2013年一整年,2014重新回归Zwolle的Jonnie Boer先生带给大家更加世界风味多元化的选择,从菜单设计到菜肴的用料搭配等都能看出各类食材的展现。
      • 详细地址: Broerenkerkplein 13-15 8011 TW Zwolle
      • 官方网址: http://www.librije.com/10/?m=03