lien 糖水店
      简介:店面很小,很简陋,几乎没有装修,但明码标价,从门口餐车到店堂墙上都有价目表。总共十来个品种,每个价格1~2万,即合人民币3~6元,相当平民。
      • 详细地址: 189 Hoàng Diệu Nam Dương Hải Châu Đà Nẵng 550000越南