阿燕糯米( )
      • 详细地址: 35b Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南