Phở10LýQuốc Sư
      • 详细地址: 10 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Việt Nam